as_czerwony.jpg
HomeAmyloidoza

Amyloidoza (Skrobiawica).

Lek. wet. Jarosław Balcerak

Jest chorobą spowodowaną odkładaniem się złogów białka (amyloidu) w tkance łącznej oraz przestrzeniach międzykomórkowych.

Amyloid – patologiczne białko powstaje w ustroju w przebiegu długotrwałych chorób (przewlekłe stany zapalne lub choroby nowotworowe), jest kompleksem białkowo-węglowodanowym, który gromadzi się w przestrzeniach międzykomórkowych, między ściankami drobnych naczyń krwionośnych, a przylegającymi do nich komórkami.

Gromadzące się masy białka powodują ucisk na komórki narządu objętego tym procesem, co prowadzi do dysfunkcji ( upośledzone działanie ), a później zaniku miąższu narządu.

Amyloidoza nie jest swoistą chorobą, lecz skutkiem odpowiedzi organizmu na przewlekłe stany zapalne, czy procesy okołonowotworowe.

W tworzeniu amyloidu biorą udział białka ostrej fazy (białka pojawiające się w procesach zapalnych, nowotworowych).

Chorują zazwyczaj koty w średnim wieku. U chorych osobników stwierdza się zmiany w krwinkach białych, które mogą prowadzić do upośledzonej odporności co powoduje przewlekłe schorzenia z powstawaniem białek ostrej fazy. Stąd rodzinna, odczynowa, układowa amyloidoza u kotów abisyńskich, orientalnych oraz u kotów domowych, zaliczana jest do dziedzicznych zaburzeń hematologicznych.

Amyloid u kotów odkładany jest głównie w wątrobie i nerkach, ale również w wielu innych narządach.

Ponieważ procesem chorobowym zajęte są liczne narządy, objawy chorobowe są zależne od stopnia utraty funkcji danego narządu i dlatego są bardzo różne i mało swoiste.

Koty chore wykazują brak łaknienia, postępującą utratę masy ciała, wzmożone pragnienie, zwiększone oddawanie moczu. Odkładający się kompleks białkowy w wątrobie powoduje jej znaczne powiększenie oraz w ciężkich przypadkach prowadzi do żółtaczki. Ponieważ amyloid odkłada się również w miąższu nerek, dochodzi do przewlekłej niewydolności tego narządu. Stąd koty dotknięte tą chorobą cierpią na przewlekłą niewydolność nerek i wątroby.

Brak swoistości objawów chorobowych daje duże problemy w diagnozowaniu tego schorzenia. Ostateczne rozpoznanie może być postawione na podstawie badania patomorfologicznego z bioptatów, lub wycinków pobranych z narządów objętych procesem chorobowym.

Leczenie polega na usunięciu pierwotnej przyczyny choroby (procesy zapalne przewlekłe) – znalezienie przyczyny, odpowiednia terapia. Ponieważ u kotów abisyńskich, orientalnych i domowych chorujących na amyloidozę stwierdza się defekt leukocytów, który może być przyczyną przewlekłych stanów zapalnych prowadzących do skrobiawicy, w leczeniu stosuje się glikokortykosteroidy oraz leki cytotoksyczne.

W leczeniu uwzględniamy leki wspomagające czynność narządów miąższowych.

Choroba ta u kotów jest bardzo rzadko spotykana. Rokowanie długoterminowe w przeważającej ilości przypadków tego schorzenia jest złe.

Bibliografia:

  • „ Praktyka Kliniczna KOTY „ M.C.Horzinek,V.Schmidt,H.Lutz
  • „Fizjologia Patologiczna” A.Horst

 

© Przychodnia AS 2018