as_czerwony.jpg
Homebadanie cisnienia u zwierzat

Dlaczego warto mierzyć ciśnienie krwi u swojego pupila?

Do tej pory uważano, że nadciśnienie tętnicze u zwierząt domowych jest zjawiskiem rzadkim, dlatego do niedawna pomiary ciśnienia u zwierząt towarzyszących nie były rutynowo wykonywane w gabinetach weterynaryjnych. Rosnąca powszechność tego badania wykazała jednak, że starsze zwierzęta często cierpią z powodu nadciśnienia, które nierzadko staje się pierwotną przyczyną wielu schorzeń, bądź pogłębia schorzenia już istniejące będąc niejako ich wtórną przyczyną - szczególnie, jeśli chodzi o koty. Dlatego też obecnie zaleca się wykonywanie pomiarów ciśnienia minimum jeden raz w roku celem ustalenia wartości prawidłowych u danego osobnika oraz wykrycia ewentualnych odchyleń od przewidywanych norm, co pozwala niejednokrotnie na wczesne wykrycie chorób przebiegających subklinicznie, jeszcze zanim wystąpią widoczne objawy.

Nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi sygnalizują lekarzowi weterynarii o możliwości toczenia się różnorodnych schorzeń, takich jak choroba Cushinga u psów, nadczynność tarczycy u kotów, zaś u obu tych gatunków: choroby nerek, serca czy cukrzyca.  Dlatego dzięki temu prostemu badaniu lekarz może poszerzyć diagnostykę w określonych kierunkach (badanie poziomu hormonów, badania biochemiczne krwi, dokładne badanie kardiologiczne itp.) często wykrywając jeszcze nieujawnione schorzenie na jego wczesnym etapie. Umożliwia szybsze podjęcie celowanej terapii.  Nieprawidłowe ciśnienie tętnicze jest jednak nie tylko objawem toczących się innych chorób. Długo utrzymujące nadciśnienie może prowadzić do schorzeń mięśnia sercowego, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, czy narządu wzroku.

W szczególności warto zmierzyć ciśnienie krwi u swojego zwierzęcia w przypadku:

- podwyższonych parametrów nerkowych w badaniu biochemicznym krwi,

- występujących objawach szybszego męczenia się, duszności, stwierdzonych przez lekarza szmerach sercowych, omdleniach,

- gdy nasze zwierzę gorzej widzi- zwłaszcza przy nagle występującej ślepocie, czy wylewach do przedniej komory oka,

- kiedy zaobserwujemy u naszego podopiecznego krwawienia z nosa, apatię, ospałość, czy nawet drgawki.

W naszej lecznicy wykonujemy badanie ciśnienia tętniczego za pomocą aparatu wykorzystującego metodę dopplerowską pomiarów. Jest to metoda nieinwazyjna i wiarygodna (nawet o kotów, u których nie wszystkie metody dają wiarygodne wyniki). Aparat wyposażony jest w słuchawki, które podłączamy, aby uniknąć u zwierzęcia dodatkowego stresu powodowanego dźwiękami emitowanymi przez urządzenie zapewniając jak największy komfort badania pacjentowi. Samo badanie jest zupełnie bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowywania pacjenta.

 

lek. wet. Magdalena Balcerak

© Przychodnia AS 2018