as_czerwony.jpg
Homeechokardiografia

Echokardiografia, badanie RTG klatki piersiowej oraz badanie EKG w chorobach serca u psów i kotów.

lek. wet. Jarosław Charmas

Zwierzęta z chorobami serca są dość częstymi pacjentami klinik weterynaryjnych. W wielu przypadkach do rozpoznania i wdrożenia leczenia wystarcza badanie kliniczne. Tam gdzie postawienie rozpoznania na podstawie badania klinicznego nie jest możliwe lub zastosowane leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów, wymagane jest dokładniejsze badanie zaburzeń pracy mięśnia sercowego. W takich przypadkach konieczne staje się przeprowadzenie jednego lub większej ilości badań dodatkowych.
Do najczęściej wykonywanych należą:

  1.Badanie EKG (elektrokardiograficzne).
  2.Badanie RTG klatki piersiowej.
  3.Badanie USG serca (badanie echokardiograficzne).

1. Badanie EKG – jest to zapis czynności elektrycznej serca -stosowane jako metoda z wyboru w diagnozowaniu zaburzeń rytmu pracy serca. Zaburzenia te mogą być wywołane przez chorobę mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe, niektóre leki służące zarówno do leczenia chorób serca jak też schorzeń pozasercowych, substancje toksyczne.

2. Badanie RTG klatki piersiowej – wykonywane najczęściej w dwu projekcjach (bocznej – pacjent leży na boku oraz strzałkowej – pacjent leży na mostku lub rzadziej - na grzbiecie)
Jest to badanie, które pozwala na ocenę mięśnia sercowego oraz układu oddechowego.
Badanie RTG pozwala na ocenę wielkości mięśnia sercowego jak też ocenę wielkości poszczególnych jego części. Służy do diagnozowania zmian, które choroba serca wywołuje w układzie oddechowym np. obrzęk płuc- jego stopień nasilenia, rozległość, obecność płynu w jamie klatki piersiowej, ucisk powiększonego mięśnia sercowego na oskrzela. Umożliwia również wykrycie zmian pozasercowych, które mogą mieć wpływ na czynność serca lub wywoływać objawy podobne do objawów schorzeń mięśnia sercowego.

3. Badanie USG serca – wskazaniem jest ocena zarówno zmian w budowie narządu (morfologii mięśnia sercowego) jak też ocena kurczliwości mięśnia sercowego, pracy zastawek oraz zmian hemodynamicznych (przepływu krwi przez poszczególne struktury mięśnia sercowego). Umożliwia również wykonanie pomiarów poszczególnych struktur mięśnia sercowego.

Badanie USG wykorzystuje kilka technik:
  a. Badanie dwuwymiarowe (2D) –służące do oceny budowy mięśnia sercowego.
  b. Badanie jednowymiarowe (TM) – najczęściej wykorzystywane do wykonania pomiarów mięśnia sercowego.
  c. Badanie metodą Dopplera (techniki badania falą ciągłą, falą pulsacyjną oraz badanie dopplerowskie kodowane kolorem) – umożliwiające zobrazowanie kierunku strumienia krwi i ocenę prędkości przepływów w mięśniu sercowym i oraz aorcie i tętnicach płucnych.

Jest to badanie nieco trudniej dostępne i przez to rzadziej stosowane.
Ze względu na ilość i różnorodność dostarczanych informacji echokardiografia stała się najważniejszą metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu chorób serca u psów i kotów.

Każde z tych badań wnosi nieco inny zasób danych, które wzajemnie się uzupełniają. Na ich podstawie możliwe jest postawienie dokładnego rozpoznania, określenie stopnia zaawansowania choroby serca, ustalenie rokowania i właściwego leczenia.

Badania te są wykonywane w naszej lecznicy zarówno u naszych pacjentów jak i na zlecenie innych lekarzy weterynarii.

  

© Przychodnia AS 2018