as_czerwony.jpg
HomeEndoskopia

Endoskopia

Lek. wet. Jarosław Charmas

Endoskopia jest nowoczesną techniką diagnostyczną, dającą możliwość badania jak również wykonania pewnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wewnątrz struktur układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, stawów oraz jam ciała. Do badań wykorzystuje się urządzenia zwane endoskopami.
Endoskopy dzielą się na sztywne i giętkie.
Endoskopia pozwala na postawienie ostatecznego rozpoznania w przypadkach, gdy nie jest to możliwe przy pomocy innych metod diagnostycznych. Jednak jest to badanie inwazyjne, przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. Jak przed każdym zabiegiem wykonywanym w narkozie tak i przed badaniem endoskopowym należy wykonać badanie morfologiczne i biochemiczne krwi.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest istnienie chorób współistniejących, takich jak niewydolność krążenia, niewydolność nerek lub wątroby .W tych przypadkach istnieje ryzyko związane z narkozą.
Endoskopia niesie ze sobą również ryzyko powikłań. Podczas badania może dojść do uszkodzenia błony śluzowej lub naczyń, przebicia ściany narządu, uszkodzenia sąsiadujących narządów, rozszerzenia i skrętu żołądka, wywołania zaburzeń akcji serca.
Z tego względu endoskopia wykonywana jest najczęściej po wykorzystaniu innych, mniej inwazyjnych technik.
Ograniczeniem w badaniach endoskopowych jest średnica posiadanych końcówek endoskopowych. Może być to przeszkodą w badaniu bardzo małych zwierząt – kotów lub miniaturowych i małych ras psów.
Przy użyciu endoskopów można wykonać badanie części przewodu pokarmowego takich jak gardło, przełyk, żołądek i dwunastnica oraz jelito grube i prostnica.
W przypadku układu oddechowego do badania dostępne są jama nosowa, krtań , tchawica oraz duże oskrzela.

W naszej lecznicy wykonywane są następujące zabiegi endoskopowe:

 • Endoskopia przewodu pokarmowego.
  Choroby przewodu pokarmowego są częstą przyczyną wizyt w gabinetach weterynaryjnych.
  Zgłaszane objawy i wynik badania klinicznego czasami nie pozwala na postawienie rozpoznania. W tych przypadkach lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych - badanie krwi, zdjęcie rtg jamy brzusznej, czasami również badanie rtg z użyciem środka kontrastowego, badanie usg jamy brzusznej. Gdy i te badania nie pozwalają na postawienie rozpoznania, konieczne jest wykonanie badania endoskopowego przełyku, żołądka i jelita cienkiego lub okrężnicy i prostnicy.
  Wskazaniami do endoskopii przedniej części przewodu pokarmowego są: ślinienie, ulewanie, przewlekłe wymioty, zaburzenia połykania, krwawienia z przedniego odcinka przewodu pokarmowego, zaburzenia motoryki, podejrzenie stanów zapalnych oraz owrzodzeń przełyku, żołądka i dwunastnicy, podejrzenie zwężeń i uchyłków przełyku, podejrzenie obecności ciał obcych i guzów nowotworowych oraz cena przebiegu i efektywności leczenia niektórych schorzeń.
  Endoskop można wykorzystać do usunięcia ciał obcych z przełyku i żołądka (nie wszystkie ciała obce można usunąć w ten sposób). Możliwe jest również pobranie ze zmian wycinków do badania histopatologicznego.
  Wziernikowanie przedniego odcinka przewodu pokarmowego wykonuje się po 24-o godzinnej głodówce i 6 godzinnym okresie bez dostępu do płynów. Istnieją również przypadki, w których badanie endoskopowe jest przeciwwskazane.
  Są to: ostre wymioty, owrzodzenie lub krwawe wymioty trwające dłużej niż 4 dni, podejrzenie perforacji perforacji przełyku Ograniczeniem jest również wcześniejsze podanie środka kontrastowego. Może on uszkodzić endoskop. Dlatego badanie endoskopowe może być przeprowadzone dopiero po 12-24 godz. od podania tego środka.
 • Badanie tylnego odcinka przewodu pokarmowego
  Wskazaniami do jego przeprowadzenia są: ostre i przewlekłe biegunki, zaparcia, bolesne oddawanie kału, krwawe stolce, podejrzenie ciał obcych.
  Badanie wymaga wcześniejszego oczyszczenia jelita grubego. Obowiązuje 36-48 godzinna głodówka przed zabiegiem.
  Konieczne jest również wykonanie lewatywy z ciepłej wody w dniu poprzedzającym badania oraz na 3-4 godz. przed badaniem.
 • Badanie układu oddechowego.
  Badanie układu oddechowego może obejmować badanie jamy nosowej, krtani, tchawicy oraz większych oskrzeli.
  Wskazaniami do wziernikowania jamy nosowej (rynoskopii) są: utrzymujący się jedno lub obustronny wypływ z nosa o różnym charakterze (surowiczy, ropny, krwisty itp.), nawracające krwawienie z nosa, utrzymujące się kichanie, szmery nosowe sugerujące utrudniony przepływ powietrza przez jamę nosową, deformacje okolicy nosa lub podniebienia twardego, bolesność okolicy nosowej.
  Wskazania do wziernikowania krtani, tchawicy i oskrzeli to: kaszel utrzymujący się powyżej 2-3 tygodni (po wcześniejszym wykluczeniu przyczyn ze strony układu krążenia), przyśpieszone oddychanie i duszność różnego stopnia, zmiana głosu lub całkowita jego utrata, podejrzenie ciał obcych w drogach oddechowych, podejrzenie zaburzeń czynnościowych krtani, podejrzenie zmian w budowie dróg oddechowych (zniekształcenia), ostre napady niewydolności oddechowej o niewyjaśnionej przyczynie, trudno leczące się zapalenia płuc i oskrzeli.
  Czasami przed zabiegiem rynoskopii wskazane jest kilkudniowe przygotowanie w postaci podawania leków przeciwkrwotocznych.
  Dzieje się tak szczególnie w tych przypadkach gdzie przyczyną wziernikowania jest krwawienie z jamy nosowej.
  Przeciwwskazaniem do wziernikowania dróg oddechowych jest dysfunkcja narządu oddechowego wywoływana przez zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym. U zwierząt w stanie wstrząsu i z silną dusznością badanie należy odłożyć do czasu ustabilizowania ich stanu klinicznego.
  Również anemia ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego i utrudnioną mechanicznie przez endoskop wentylację co nasila głód tlenowy w tkankach.

 


Opracował lek. wet. Jarosław Charmas

© Przychodnia AS 2018