as_czerwony.jpg
HomeOkulistyka

OKULISTYKA WETERYNARYJNA

Chociaż zwierzęta domowe należą do tzw. węchowców, u których wzrok nie odgrywa tak decydującej roli jak u człowieka, to jednak i u nich duża część informacji o zmianach w otaczającym środowisku dociera do mózgu za pośrednictwem receptorów wzrokowych. Nawet drobne zmiany zachowań naszych pupili, zaobserwowanie: potykania się, wpadanie na przeszkody, pojawienie się objawów strachu, niechęć wychodzenia na spacery, a nawet agresja do domowników mogą być pierwszymi symptomami toczącego się patologicznego procesu narządu wzroku. W przypadku pojawienia się niepokojących wypływów z worków spojówkowych np.: wypływ ropny, krwisty, śluzowaty, lub gdy występuje objaw tarcia oka przez zwierze o różne przedmioty, łapami, koniecznie należy udać się do specjalistycznej lecznicy na konsultację okulistyczną.

Wczesna i prawidłowa diagnoza chorób oczu polega na dokładnym i kompletnym badaniu okulistycznym. Badanie pacjenta rozpoczyna się od szczegółowych oględzin struktur oka i jego okolic, a następnie w wielu przypadkach wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (wymazy bakteriologiczne, cytologiczne hodowle mykologiczne itp.)

WYMAGANE WYPOSAŻENIE KTÓRYM DYSPONUJEMY

 • lupy;
 • lampa szczelinowa (biomikroskop);
 • oftalmoskop bezpośredni - zapewnia nieodwrócony obraz dna oka;
 • paski do testu Schirmera (test łzowy);
 • paski z fluoresceiną (Bio Glo);
 • tonometr Schiotza (badanie ciśnienia śródgałkowego);
 • środek znieczulający powierzchniowo (np.Alcaine);
 • sterylny płyn do płukania oczu.

SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO BADANIA OKULISTYCZNEGO

Badanie w świetle otoczenia
Orientacyjne badanie obu oczu

 • badanie z odległości;
 • źrenica/odruch źreniczny.

Szczegółowe badanie oczu

 • otoczenie oczu;
 • powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium;
 • gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce;
 • widoczne części spojówki i twardówki - garbiak, zapalenie nadtwardówki;
 • rogówka – garbiak, melanoza, bielmo, wrzód, barwnikowe zapalenie;
 • przednia komora oka - nieprawidłowa zawartość komory, zapalenia błony naczyniowej;
 • tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina;
 • źrenica – dyskoria, polikoria;
 • soczewka - zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość;
 • ciało szkliste - zwyrodnienie, pasożyty;
 • dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.

Badanie w zaciemnionym pomieszczeniu

 • lampa szczelinową;
 • oftalmoskopią pośrednią.

Wczesne wykrycie chorób oczu daje dużą szansę na osiągnięcie sukcesu w terapii, nie należy bagatelizować żadnych symptomów, bacznie obserwować naszych pupili i zapewnić im najlepsza opiekę medyczną. W przypadku spostrzeżenia niepokojących objawów proszę o szybki kontakt z lekarzem weterynarii.

„Zwierzęta mają takie samo prawo do świata (jak ludzie), skoro na nim są,
świat do nich należy. Noe do swojej arki wziął nie samych ludzi.„
Wiesław Myśliwski
Traktat o łuskaniu fasoli

Opracowała: lek. wet. Katarzyna Kocińska-Boruc

Piśmiennictwo:
Maggs, Miller, Ofri: okulistyka weterynaryjna Slattera
Hans G. Niemand, Peter F. Suter: Praktyka kliniczna psy
Krzymowski Tadeusz: Fizjologia zwierząt.

© Przychodnia AS 2018