as_czerwony.jpg
HomeTlenoterapia

Tlenoterapia weterynaryjna.

„Tlen jest lekiem i jak każdy lek należy go stosować zgodnie ze wskazaniami, dokładnie dawkując”

Kilka słów objaśnienia jak i kiedy wykorzystujemy terapię tlenem u naszych braci mniejszych.

Wskazania do leczenia tlenem

Jedynym wskazaniem do leczenia tlenem jest niedotlenienie (obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi). Prawidłowe ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) wynosi 100 mm Hg podczas oddychania powietrzem (zawartość tlenu [FiO2]: 0,21). Przy takim ciśnieniu 100 ml krwi przenosi 5,4 ml O2 (pojemność tlenowa krwi) oddając do tkanek około 3,4 ml. Wystarcza to do utrzymania przemiany tlenowej w tkankach.

 • Kliniczne objawy niedotlenienia
  Do klinicznych objawów niedotlenienia (hipoksji) należą:
  • Sinica – występuje, gdy stężenie odtlenowanej hemoglobiny wynosi co najmniej 5 g%
  • Duszność - wyraz nadmiernej pracy mięsni oddechowych w celu zwiększenia wentylacji minutowej;
  • Niepokój, pobudzenie, lęk – świadczą o niedotlenieniu ośrodkowego układu nerwowego;
  • Utrata przytomności – występuje w skrajnych stanach niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego;
  • Kwasica metaboliczna – jest wyrazem przemiany beztlenowej w tkankach
 • Metody tlenoterapii
  Wyróżniamy następujące metody tlenoterapii:
  • Bierna – tlen jest wdychany dzięki zachowanej wydolnej wentylacji chorego.
  • Czynna – tlen (lub mieszanina oddechowa) wtłaczany jest do dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych przy pomocy oddechu wymuszonego (oddech zastępczy).
 • Źródła tlenu
  Tlen medyczny można pobierać z:
  • Sieci gazów medycznych szpitala (oddziału) – najczęściej tlen magazynowany w postaci ciekłej rozpręża się, po czym zostaje doprowadzony pod ciśnieniem roboczym (ok. 4,5 atmosfery) do sieci gazów medycznych, w której zainstalowano gniazda automatyczne służące do przyłączania odbiorników tlenu – ten tryb dystrybucji jest dostępny w naszym szpitalu, specjalnie dostosowane klatki tworzące swego rodzaju „akwarium tlenowe” w którym zwierze swobodnie przebywając może oddychać atmosferą wzbogaconą w tlen.
  • Koncentratora tlenowego – urządzenia, które przez sito jonowe wyłapuje tlen z powietrza i nieprzerwanie dostarcza go w objętości 4-6 l/min w stężeniu do 95%. Nasza lecznica posiada 2 wysokowydajne koncentratory tlenowe, mogące służyć pacjentom z dusznością lub/i pacjentom poddawanym zabiegom chirurgicznym.
  • Indywidualnego pojemnika z ciekłym tlenem – jest to naczynie izotermiczne o pojemności około 1 litra, służące jako źródło tlenu dla jednego chorego; jest przystosowane do noszenia przez pacjenta – jako zastępstwo tej metody stosujemy w naszej lecznicy kołnierz tlenowy wielkością dostosowany do wielkości pacjenta.
  • Tlenoterapia w inkubatorze. Tlen podawany jest do zamkniętego inkubatora, w którym przebywa noworodek. Należy zapewnić możliwość regulacji dopływu tlenu, a jego stężenie mierzyć co najmniej 2-krotnie w ciągu doby i odnotowywać w karcie obserwacyjnej. Niektóre inkubatory posiadają automatyczny system pomiaru i dawkowania tlenu, utrzymujący jego stężenie na ustawionym poziomie oraz układ alarmowy – inkubator jest wykorzystywany w lecznicy do intensywnej terapii szczeniąt oraz kociąt, przychodzących na świat drogą cesarskiego cięcia, lub z zaburzeniami ogólnymi po porodach droga naturalną.


Opracował: lek. wet. Paweł Boruc

© Przychodnia AS 2018